چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > فرمهای آموزشی 
 
 

 فرم های ارزشیابی

   دانلود فایل : درخواست صدور پروانه مطب اعضاء هیأت علمی (پزشکان).doc           حجم فایل 78 KB
   دانلود فایل : درخواست صدور پروانـه مطب (دندانپزشکان).doc           حجم فایل 75 KB
   دانلود فایل : درخواست صدور پروانـه فنی داروخانه (اعضاء هیأت علمی).doc           حجم فایل 74 KB
   دانلود فایل : درخواست تمدیـد پروانـه مطب (پزشکان).doc           حجم فایل 67 KB
   دانلود فایل : درخواست تمدیـد پروانـه مطب (دندانپزشکان).doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود فایل : درخواست تمدیـد پروانـه فنی آزمایشگاه ( تشخیص طبی ).doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود فایل : 2-فرم تقاضای مشارکت در طرح تمام وقت جغرافیایی.doc           حجم فایل 67 KB
   دانلود فایل : 1-فرم تقاضای مشارکت در طرح تمام وقت جغرافیایی.doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود فایل : فرم ویژه مدرسین مدعو و کارشناسان.doc           حجم فایل 80 KB
   دانلود فایل : فرم ویژه گروه آموزشی.doc           حجم فایل 53 KB
   دانلود فایل : فرم اشتغالات علوم پایه.doc           حجم فایل 200 KB
   دانلود فایل : گزارش تدریس مدرسین مدعو دانشکده.doc           حجم فایل 59 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه طب هسته ای.doc           حجم فایل 58 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه طب فیزیکی و توانبخشی.doc           حجم فایل 61 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه رادیولوژی.doc           حجم فایل 59 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه رادیوتراپی - انکولوژی.doc           حجم فایل 59 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه جراحی عمومی.doc           حجم فایل 61 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه پوست.doc           حجم فایل 61 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه پاتولوژی.doc           حجم فایل 57 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه بیهوشی.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی بخش ( داخلی– عفونی – اطفال – بیماری های مغز و اعصاب – داخلی قلب – روانپزشکی).doc           حجم فایل 57 KB
   دانلود فایل : فرمهای ارزشیابی علوم پایه.doc           حجم فایل 174 KB
   دانلود فایل : جدول ارزشیابی کمی (ميزان درصد حضور اعضاي هيأت علمي براساس استاندارد).doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود فایل : ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی جراحی توسط رئیس بخش بالینی.doc           حجم فایل 114 KB
   دانلود فایل : ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی جراحی توسط دستیار.doc           حجم فایل 114 KB
   دانلود فایل : ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط معاون آموزشی مرکز پزشکی.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی داخلی توسط رئیس بخش بالینی.doc           حجم فایل 113 KB
   دانلود فایل : پرسشنامه ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط معاون آموزشی مرکز پزشکی.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : پرسشنامه ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی داخلی توسط دستیار.doc           حجم فایل 115 KB
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.