پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > فرمهای آموزشی 
 
 

 فرم های ارزشیابی

   دانلود فایل : فرم اشتغالات علوم پایه.docx           حجم فایل 57 KB
   دانلود فایل : فرم ویژه گروه آموزشی.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود فایل : فرم ویژه مدرسین مدعو و کارشناسان.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست مجوز پروانه مطب اعضاء هیات علمی - دندانپزشکی.pdf           حجم فایل 49 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست مجوز پروانه مطب اعضاء هیات علمی.pdf           حجم فایل 57 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست متقاضیان مشمول مجوز پروانه مطب - مشمول دستورالعمل ساماندهی خدمات دندانپ.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست متقاضیان مشمول تمدید پروانه مطب.pdf           حجم فایل 44 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست صدور پروانه مسئول فنی آزمایشگاه - اعضاء هیات علمی.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست متقاضیان مشمول تمدید پروانه مطب - دندانپزشکان متخصص متعهد خدمت.pdf           حجم فایل 44 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست صدور پروانه فنی داروخانه - اعضاء هیات علمی.pdf           حجم فایل 53 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه طب هسته ای.doc           حجم فایل 58 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه طب فیزیکی و توانبخشی.doc           حجم فایل 61 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه رادیولوژی.doc           حجم فایل 59 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه رادیوتراپی - انکولوژی.doc           حجم فایل 59 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه جراحی عمومی.doc           حجم فایل 61 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه پوست.doc           حجم فایل 61 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه پاتولوژی.doc           حجم فایل 57 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی گروه بیهوشی.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود فایل : فعالیت آموزشی بخش ( داخلی– عفونی – اطفال – بیماری های مغز و اعصاب – داخلی قلب – روانپزشکی).doc           حجم فایل 57 KB
   دانلود فایل : فرمهای ارزشیابی علوم پایه.doc           حجم فایل 174 KB
   دانلود فایل : فرم شماره 1 و شماره 2 طرح تمام وقت جغرافيايي اعضاي هيات علمي.doc           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : جدول ارزشیابی کمی (ميزان درصد حضور اعضاي هيأت علمي براساس استاندارد).doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود فایل : ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی جراحی توسط رئیس بخش بالینی.doc           حجم فایل 114 KB
   دانلود فایل : ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی جراحی توسط دستیار.doc           حجم فایل 114 KB
   دانلود فایل : ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط معاون آموزشی مرکز پزشکی.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی داخلی توسط رئیس بخش بالینی.doc           حجم فایل 113 KB
   دانلود فایل : پرسشنامه ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط معاون آموزشی مرکز پزشکی.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : پرسشنامه ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی داخلی توسط دستیار.doc           حجم فایل 115 KB
   دانلود فایل : ترفیعات اعضای هیأت علمی علوم پایه و بالینی.doc           حجم فایل 123 KB
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.