يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منوی اصلی
صفحه اصلي > ادارات و واحدهای تابعه > دبیرخانه هیات اجرایی جذب 
 
 

هدف از تشکیل هیات اجرایی جذب

به منظور انتخاب اعضای هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی وایجاد   وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب در مؤسسه تشکیل می گردد.

مؤسسه: هر یک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی می باشد.

وظایف

- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی

- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه

- تصمیم گیری در خصوص نحوه چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چهارچوب آئین نامه ها و مقررات مربوطه

- اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه  تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی 

- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب

کارگروهها 

هیأت اجرایی جذب جهت تسریع در روند بررسی جذب، کارگروههای بررسی علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد.

الف: کارگروه بررسی توانایی علمی

به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب ( استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طرح سربازی و ... ) همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصصهای مختلف زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل می گردد.

ب: کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب ( حق التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح سربازی و ... ) و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل می گردد. 

 

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.