پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

فرایند انجام ارتقاء اعضای هیات علمی آموزشی (آئین نامه  ارتقا 1/1/ 96)

ارائه درخواست ارتقا وفرمهای تکمیل شده توسط عضو هیات علمی به مدیرگروه 

1- عضو محترم هیات علمی می بایست مدارک را بصورت ذیل تهیه فرماید:

  • فرمها می بایست تایپ شده وکامل باشد.
  • صفحات مربوط به مدیرگروه مهر وامضای مدیر گروه رادارا باشد.
  • کلیه مدارک باید اسکن شده وبصورت سی دی همراه مدارک باشد.

2- تائید وامضای فرمهای تکمیل شده توسط مدیرگروه  وارائه به کمیته منتخب دانشکده

3- بررسی مدارک در کمیته منتخب دانشکده

نکات قابل توجه :

 الف-دانشکده ها درابتدامدارک فرهنگی متقاضی را جهت کسب حداقل 10 امتیاز برای دبیر کمیسیون فرهنگی دانشگاه که معاونت دانشجوئی وفرهنگی دانشگاه می باشندارسال نماید .

ب- کسب مدارک زیر ازمتقاضی قبل از بررسی مدارک ارتقا درجلسات کمیته های منتخب دانشکده ها الزامی است:

  • ارائه گواهی شرکت در کارگاهها/دوره های روش تحقیق مقدماتی  و روش تدریس مقدماتی
  • شرکت در دوره های توانمندسازی دانشگاهی (آموزشی) برگزار شده توسط دانشگاه
  • تسلط به يك زبان خارجي به تناسب رشته مربوطه براي استفاده از آثار، مدارك علمي و ارائه مطلب
  • توانايي کار با رايانه و كاربردهاي آموزشي و پژوهشي آن بويژه نحوه استفاده از منابع الكترونيك

ج-تائیدیه داوری ها (بند16 از ماده سه ارتقا) از حوزه معاونت تحقیقات وفن آوری اخذ گردد.

د- امتیاز کیفیت آموزشی به استنادپیوست شماره 7 آئین نامه ارتقابا هماهنگی دفتر ارزشیابی اساتید حوزه معاونت آموزشی محاسبه گردد.

4- مدارک ارتقای تکمیل شده عضو هیات علمی آموزشی پس از تائید کمیته منتخب  دانشکده هاتوسط روسای دانشکده هابه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارسال گردد.

5- بررسی وکنترل مدارک آموزشی عضوهیات علمی براساس فرمهای آموزشی پیوست شماره 7 آئین نامه ارتقا، توسط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

6-ارسال مستندات ومدارک تائید شده توسط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه  

7-تنظیم مدارک وطرح آنها باتوجه به عضویت فرد در دانشکده(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی –پیراپزشکی-پرستاری ومامائی- طب سنتی- فناوری های نوین-بهداشت-سلامت-تغذیه و  ....) درکمیته تخصصی مربوطه

8- درصورت کسب امتیاز از حداقل های آئین نامه ارتقا مکاتبه باهیات اجرائی جذب دانشگاه توسط دبیرهیات ممیزه براساس بند 6 شرایط عمومی ارتقا .

9- ارسال تائید یه هیات اجرائی جذب  دانشگاه درخصوص ارتقا عضو هیات علمی به دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

10-طرح ارتقا درهیات ممیزه دانشگاه

11-درصورت تائید هیات ممیزه دانشگاه ارسال صورتجلسه ارتقا عضو هیات علمی به حوزه معاونت توسعه دانشگاه جهت صدور حکم ارتقا

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.