پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

ساختار  تشکیلاتی

هیات ممیزه دارای شش کمیته تخصصی شامل کمیته تخصصی علوم بالینی، علوم پایه، داروسازی، دندانپزشکی، پژوهشی و دانش پژوهی می باشد. تعداداعضای کمیته ها( بجز دانش پژوهی) حداقل 3نفربوده که توسط اعضای هیات ممیزه ازمیان اعضای هیات علمی مومن ومتعهد دانشگاه انتخاب می شوند.

اعضای کمیته دانش پژوهی عبارتند از :معاون آموزشی دانشگاه(رئیس کمیته)، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه(دبیر کمیته)، یک نفر از اعضای هیات علمی به نمایندگی هیات ممیزه دانشگاه و دونفر از صاحب نظران و کارشناسان آموزش علوم پزشکی به پیشنهاد مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و تائید هیات ممیزه.

 

دبیرخانه هیات ممیزه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به منظور هماهنگی های لازم واقدامات اجرائی هیات  دراسفند 1387تشکیل گردید که فعالیتهای خود را زیر نظر حوزه ریاست انجام میداد و از اسفند ماه 1396 با تشکیل مرکز امور هیات علمی ، این دبیرخانه به مرکز مذکور در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  منتقل شد.

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.