يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منوی اصلی
 
 

آیین نامه ها

كميته گزينش استاد در دانشگاهها كه در اين آييننامه به اختصار كميته گزينش ناميده ميشود بر اساس مصوبه جلسات 22 و 23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور ارائه اظهارنظر اوليه در مورد صلاحيت اخلاقي متقاضي به هيأت مركزي گزينش استاد تشكيل ميگردد و آئيننامه داخلي و اجرايي آن مشتمل بر موارد زير ميباشد:

براساس بخشنامه هاي شماره 27344/4400/15 مورخ 14/10/71 و 6859/1722/15 مورخ 10/4/74 كميته گزينش مي بايست قبل از سپري شدن مدت استخدام رسمي آزمايشي ارزيابي لازم را از وضعيت صلاحيت عمومي عضو هيات علمي بعمل آورده و در صورتيكه ايشان را واجد صلاحيت عمومي براي تبديل وضعيت به رسمي قطعي ندانست، پرونده مزبور را به همراه صورتجلسه اعضاي كميته و كليه برگه هاي تحقيقاتي و مستندات لازم با امضاي دبير كميته (رياست دانشگاه) جهت اظهار نظر نهايي به هيات مركزي ارسال نمايد.

تبصره 1: كميته گزينش موظف است در مواردي كه صلاحيت عمومي متقاضي در هر يك از مراحل استخدامي (پيماني به رسمي آزمايشي و يا رسمي آزمايشي به رسمي قطعي) مردود شناخته مي شود به خدمت وي خاتمه داده و رونوشتي از حكم مربوطه را به دبيرخانه هيات ارسال نمايد.

الف: داوطلباني حق ورود به دانشگاه ها را دارند كه علاوه بر قبولي در امتحانات كنكور شرايط ذيل در مورد آنان احراز شده باشد.

بند 1- تدين به دين اسلام يا يكي ديگر از اديان آسماني

تبصره 1: ملاك تدين داوطلبان ادعاي خود ايشان است و هيچ كس خودسرانه حق تفتيش و تحقيق در عقايد آنان را ندارد.
تبصره 2: هرگاه داوطلبي در هنگام ورود به دانشگاه مدعي مسلماني يا متدين بودن به يكي از اديان آسماني ديگر گردد، ادعاي او پذيرفته خواهد شد مگر اين كه در يك محكمه صالح رسمي يا كميته مركزي انضباطي[1] خلاف آن ثابت شود كه در آن صورت از شخص مزبور حق تحصيل (و اگر وارد دانشگاه شده باشد، حق ادامه تحصيل) سلب خواهد شد.
مفاد و تبصره هاي بند (2) و (3) قسمت (الف) آئين نامه گزينش اخلاقي داوطلبان ورود به دانشگاهها (موضوع مصوبه شماره 1160/دش مورخ 10/4/64) بشرح زير اصلاح مي گردد.

بند 2- عدم احراز ضديت با نظام جمهوري اسلامي ايران

بند 3 - ملاك عدم احراز فساد اخلاقي حال فعلي داوطلب است و در صورتيكه در گذشته فساد اخلاقي داشته پذيرش او مشروط است به احراز توبه وي.

بند 4- نداشتن سابقه عضويت در ساواك و فرامانسونري و اذناب آن(2)

ب: روش گزينش

بند 1- در سوالات علمي كنكور سوالات عقيدتي و سياسي و اخلاقي منظور مي شود و داوطلبان بايد در پاسخ به اين سوالات نمره قبولي كسب كرده باشند.

بند 2- در مورد سوابق سياسي و اخلاقي داوطلبان بايد از نهادهايي چون وزارت آموزش و پرورش و دادستاني عمومي و دادسراي انقلاب و وزارت اطلاعات كتباً استعلام شود پس از اعلان نتيجه كنكور، در روزنامه ها مي توان اعلان كرد كه چند نفر به دليل مسائل اخلاقي و سوابق سوء مردود شده اند.

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.