يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

 

ترفيعات سالانه

مراحل اجرايي

معمولا ترفيعات سالانه اعضاء هيأت علمي به صورت فرم هايي كه مشخصات فردي شامل نام و نام خانوادگي نام دانشكده گروه پايه و تاريخ آخرين ترفيع در آن انعكاس يافته از طريق دانشكده به مدير گروه مربوطه ارجاع داده مي شود كه پس از بررسي مدير گروه و تأييد و يا عدم تأييد از طريق دانشكده به معاونت آموزشي دانشگاه و در نهايت به دفتر ارزشيابي و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه فرستاده مي شود در اين دفتر بعد از ثبت نمرات ارزشيابی کمی و کيفی پرونده جهت کميته ترفيعات مهيا است . اعضاء کميته ترفيع شامل ( معاون آموزشی دانشگاه – معاون پژوهشی دانشگاه - نماينده رياست دانشگاه  و نماينده دفتر ارزشيابی و برنامه ريزی آموزشی دانشگاه ) تشکيل جلسه می دهند كه پس از بررسي كميته مذكور طي صورتجلسه اي كه به امضاء اعضاء مي رسد به امور نيروي انساني جهت اقدامات لازم ارسال مي گردد

فرم علوم پایه

فرم علوم بالینی

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.