يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

 

ارزشيابي كيفي

فرم هايي كه بدين منظور طراحي گرديده است در اختيار مراكز و دانشكده ها مي باشد اين فرمها جهت كليه اعضاي هيأت علمي باليني هر سال يك بار و هيأت علمي علوم پايه هر سال دو بار توسط فراگيران و مسئولین ذیربط در مرکز مربوطه  و تحت نظارت رابطين ارزشيابي تكميل مي گردد   محاسبه و استخراج نتايج به معاونت آموزشي دانشگاه ارسال مي گردد. 

کاربرد: ارتقاء تغییر وضعیت - ترفیع پایه سالانه – فرصت مطالعاتی و ... 

            فرمهای مربوطه 

     ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی داخلی توسط دستیار

     ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی داخلی توسط رئیس بخش بالینی

     ارزشیابی اعضای  هیأت علمی توسط معاون آموزشی مرکز پزشکی 

     ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی جراحی توسط دستیار

     ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی جراحی توسط رئیس بخش بالینی

     ارزشیابی اعضای  هیأت علمی توسط معاون آموزشی مرکز پزشکی 

     ارزشیابی علوم پایه

 

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.